คำถามที่พบบ่อยในการใช้งานระบบ

ในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่าน คุณสามารถเข้าขอรับรหัสผ่านใหม่ได้ โดยไป


ที่ http://www.startupthailandacademy.org/user/login จากนั้นกดที่ปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน" 


และกรอกอีเมลที่คุณใช้ลงทะเบียน ระบบจะจัดส่ง link สำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ไปให้ทางอีเมล

คุณสามารถสมัครสมาชิกได้โดยไปที่ www.startupthailandacademy.org/user/register หลังจากนั้นกรอกข้อมูลที่จำเป็นลงไปในแบบฟอร์มที่ทาง NIA กำหนดให้