STARTUP101 ตอนที่ 4

วิทยากร

กรัณย์ วระพงษ์สิทธิกุล

ค่าลงทะเบียน

ฟรี

คำอธิบายหลักสูตร

STARTUP101 ตอนที่ 4

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

STARTUP101 ตอนที่ 4

วัตถุประสงค์

ระดับเนื้อหา

ระดับเริ่มต้น (Beginner)